2017 14-15-16-17 JULI
- alltid 3:e helgen i juli
 | Start 
 | Vintermarknad 2017 
 | Åsele Marknad 
 | Artister 2016 
 | Program 2016 
 | Kulturvecka 2016 
 | Tivolit 
 | Boende 
 | Marknadstidning 2016 
 | För knallar 
 » Historik 
 | Media 
 | Länkar 
 | Karta 
 | Ingen bil? 

Nyheter  |  Gästbok  |  Kontakt  |  GPS-Koordinater  |  Webbkamera
Åsele marknads historia

Före 1648 så åkte samerna till ("den erämark som låg mellan Ångermanland och Norge" detta område kom att kallas Åsele Lappmark) Umeå, Granö, Gulsele, Fjällsjö och Ramsele för att handla och betala skatt, i vissa fall vara med vid tinget och kanske ibland för gudstjänst.

1648 beslutade kyrkan att förlägga en kyrka till "Årsilla", som Åsele hette på den tiden. I och med detta så förlades även kyrkhelger, marknader och ting till Åsele. Till att börja med var det bara Härnösands borgare som fick bedriva handel i Åsele men efter klagomål från borgarna i Umeå så fick snart marknaden stämpel som frimarknad.

Sörkörarna

Betydelsen av marknaden var givetvis stor speciellt för de boende inom Åsele lappmark men inte bara för dom utan även för de beryktade sörkörarna blev marknaden en viktig inköpskälla inför de resor dom företog sig ned mot Uppsala och Stockholm med flera städer.

Dessa marknader hölls i januari (under en kort epok i december). Sommarmarknadens uppkomst kan vi inte datera exakt men det kan ha varit i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Sommarmarknaden var tydligen rätt så livfull ett antal år men dog sedan stegvis ut för att återkomma under 60-talet.

Från marknadens tillkomst och långt in på 1800-talet så var den huvudsakliga handeln koncentrerad till vilt och viltprodukter. I mitten av 1800-talet tog kreatur, jordbruksprodukter och hantverk mer och mer över sortimentet.

Lättare ta sig fram vintertid

Varför marknaden från början hölls på vintern berodde på att vägarna var så dåliga att det var lättare att transportera tunga laster på vintern.

Januarimarknaden som under 280 år hade hållits i Åsele skulle dock försvinna. Den 11:e mars 1928 hade kommunfullmäktige möte. Under §8 togs det historiska beslutet att den anrika marknaden skulle upphöra av olika skäl:
-Kommunikationerna hade blivit bättre och därmed ansågs marknaden ha tappat sin ställning för förmedling av kreatur, fågel, skinn o.d.
- Marknaden var inte ekonomiskt bärande.
- Marknaden ansågs orsaka kommersiell oreda och nykterhetsproblem.

Nysatsning på sommarmarknaden

1963 tillsattes en kommitté som skulle arbeta för "Dagens Åsele och gårdagens". I denna grupp kom iden att man skulle återuppliva marknaden så som den var för 40-50 år sedan. Dom gjorde en slogan "Dagens Åsele skall göra gårdagens".

Dagens marknad ser till stora delar ut som kommitténs visioner. Men kommittén kan nog inte i sin vildaste fantasi kunnat ana vilken folkfest den så småningom skulle växa till.

Åsele marknad har under åren varit en så kallad "traditionell marknad", dvs en marknad där själva marknadsstånden har varit den huvudsakliga delen. Det har under alla åren funnits tivoli.
På festplatsen, Trillen, har faktiskt många av dom "stora" i svenska underhållningsbranschen infunnit sig som t.ex. Lill Lindfors, Anders Linder, Bosse Parnevik eller grupper som Hep Stars, Tages, Shanes och Telstars under 60-talet, Cornelis Wreesvik och Little Gerhard under 70-talet. På 80-talet Björn Afzelius, Rockfolket, Mungo Jerry, Lena Philipsson och Jerry Williams. När vi kommer in på 90-talet kan vi nämna Wilmer X, Dr Alban, Kim Larsen, Svenne Rubins och Ulf Lundell. Nu på senare år har bland annat E-type och Melodie MC uppträtt på Trillen.

Folklorefestivaler

När vi pratar om marknaden måste vi även nämna Åselebygdens Folkdanslag och deras folklorefestivaler. Dessa festivaler har utan tvekan satt färg på marknaden. Ofta har det infunnit sig dansare från närmare ett tiotal länder och de massuppvisningar som varit på bland annat Lappvallen har lockat stor publik.

Källa: "Jakten förr och nu" Studiefrämjandet Södra Lappland
Svenska
BW husvagnar
Ivars bil
BRP Corporate
ABF Mitt i Lappland
Studiefrämjandet Åsele
4P släpvagnar
Vännäs Plåt AB
Koskelas ögonklinik
  © Åsele Marknad 2017 www.aselemarknad.se